Palăng KGCRANES-Hàn Quốc
Xem toàn bộ »
Bán Cổng Trục dầm đôi 30T
Bán Cổng Trục dầm đôi 30T

Đã xem: 2027 lượt

Xuất xứ: Việt Nam

Hiệu:

Tải trọng nâng: 1~30T

Xem chi tiết »
Cầu trục dầm đơn
Xem toàn bộ »
Cầu Trục dầm đơn 16T
Cầu Trục dầm đơn 16T

Đã xem: 2976 lượt

Xuất xứ: Việt Nam

Hiệu: DINHNGUYEN

Tải trọng nâng: 16 tấn

Chiều cao nâng: 9 mét ~18 mét

Xem chi tiết »
Cầu trục dầm đôi
Xem toàn bộ »
Cầu Trục dầm đôi 30/10T
Cầu Trục dầm đôi 30/10T

Đã xem: 3863 lượt

Xuất xứ: Việt Nam

Hiệu: DINHNGUYEN

Tải trọng nâng: 30/10 tấn

Chiều cao nâng: 9 mét ~18 mét

Xem chi tiết »
Cầu trục gian máy
Xem toàn bộ »
Cầu trục gian máy dầm dôi 125/32T
Cầu trục gian máy dầm dôi 125/32T

Đã xem: 2309 lượt

Xuất xứ: Việt Nam

Hiệu: DINHNGUYEN

Tải trọng nâng: 125/32 tấn

Chiều cao nâng: 9 mét ~18 mét

Xem chi tiết »
Bán cổng trục
Xem toàn bộ »
Bán Cổng Trục Dầm đơn 20 T
Bán Cổng Trục Dầm đơn 20 T

Đã xem: 1962 lượt

Xuất xứ: Việt Nam

Hiệu: DINHNGUYEN

Tải trọng nâng: 1~20T

Xem chi tiết »
Cổng trục dầm đơn
Xem toàn bộ »
Cổng trục dầm đơn
Cổng trục dầm đơn

Đã xem: 2193 lượt

Xuất xứ: Việt Nam

Hiệu: DINHNGUYEN

Tải trọng nâng: 1~100 tấn

Chiều cao nâng: tới 50m

Xem chi tiết »
Dầm đầu cầu trục
Xem toàn bộ »
Dầm Đầu Và Dầm Biên
Dầm Đầu Và Dầm Biên

Đã xem: 3701 lượt

Xuất xứ: Việt Nam

Hiệu: DINHNGUYEN

Xem chi tiết »
Bánh xe cầu trục
Xem toàn bộ »
Bánh xe cho cầu trục D200~500
Bánh xe cho cầu trục D200~500

Đã xem: 4335 lượt

Xuất xứ: Trung Quốc

Hiệu: DINHNGUYEN

Xem chi tiết »
Hệ điện ngang - Hệ Điện Dọc
Xem toàn bộ »
Ray sắt C-C treo cáp điện sâu đo
Ray sắt C-C treo cáp điện sâu đo

Đã xem: 4782 lượt

Xuất xứ:

Hiệu:

Profile: C

Vật liệu: Sắt mạ kẽm

Xem chi tiết »
Ray - Cáp điện cầu trục
Xem toàn bộ »
Ray sắt C-C treo cáp điện sâu đo
Ray sắt C-C treo cáp điện sâu đo

Đã xem: 4782 lượt

Xuất xứ:

Hiệu:

Profile: C

Vật liệu: Sắt mạ kẽm

Xem chi tiết »
Tủ mạng
Xem toàn bộ »
Rack 42UD1000
Rack 42UD1000

Đã xem: 1649 lượt

Xuất xứ: Việt Nam

Hiệu:

Xem chi tiết »
Tủ điện
Xem toàn bộ »
Tủ điện Di chuyển 4kw LS4kw
Tủ điện Di chuyển 4kw LS4kw

Đã xem: 1656 lượt

Xuất xứ:

Hiệu: DINHNGUYEN

Xem chi tiết »
Thang máng cáp
Xem toàn bộ »
Thang máng cáp
Thang máng cáp

Đã xem: 2152 lượt

Xuất xứ: Việt Nam

Hiệu: KTV-Rack

Xem chi tiết »
Palăng
Xem toàn bộ »
Palăng cầu trục dầm đơn 1 tấn - 6m
Palăng cầu trục dầm đơn 1 tấn - 6m

Đã xem: 2620 lượt

Xuất xứ: Việt Nam

Hiệu: KGCRANES

Tải trọng nâng: 1 tấn

Chiều cao nâng: 6 mét

Xem chi tiết »
Xe tời
Xem toàn bộ »
Palăng cầu trục dầm đôi 2 tấn - 12m
Palăng cầu trục dầm đôi 2 tấn - 12m

Đã xem: 2104 lượt

Xuất xứ: Việt Nam

Hiệu: KGCRANES

Tải trọng nâng: 2 tấn

Chiều cao nâng: 12 mét

Xem chi tiết »
Chứng Chỉ Tập Đoàn KG-INC
Xem toàn bộ »
Chứng Chỉ ISO
Chứng Chỉ ISO

Đã xem: 1558 lượt

Xuất xứ:

Hiệu: KGCRANES

Xem chi tiết »
Cầu trục - Cổng trục
Xem toàn bộ »
Cầu Trục dầm đơn 16T
Cầu Trục dầm đơn 16T

Đã xem: 2976 lượt

Xuất xứ: Việt Nam

Hiệu: DINHNGUYEN

Tải trọng nâng: 16 tấn

Chiều cao nâng: 9 mét ~18 mét

Xem chi tiết »
-+- Hợp Đồng Và Đối Tác Dự Án -+-
Xem toàn bộ »
Cầu Trục dầm đơn 16T
Cầu Trục dầm đơn 16T

Đã xem: 2976 lượt

Xuất xứ: Việt Nam

Hiệu: DINHNGUYEN

Tải trọng nâng: 16 tấn

Chiều cao nâng: 9 mét ~18 mét

Xem chi tiết »
Palang Dầm Đơn Tốc Độ Nhanh
Xem toàn bộ »
Palăng dầm đơn 5 tấn tốc độ nhanh
Palăng dầm đơn 5 tấn tốc độ nhanh

Đã xem: 4090 lượt

Xuất xứ: KOREA

Hiệu: KGCRANES

Tải trọng nâng: 5 tấn

Chiều cao nâng: 6 mét

Xem chi tiết »
Palang Dầm Đôi Tốc Độ Nhanh
Xem toàn bộ »
Palăng dầm đôi 5 tấn tốc độ nhanh
Palăng dầm đôi 5 tấn tốc độ nhanh

Đã xem: 2220 lượt

Xuất xứ: KOREA

Hiệu: KGCRANES

Tải trọng nâng: 5tấn

Chiều cao nâng: 11 mét

Xem chi tiết »
Palăng cầu trục dầm đơn
Xem toàn bộ »
 Palăng cầu trục dầm đơn 1 tấn - 6m
Palăng cầu trục dầm đơn 1 tấn - 6m

Đã xem: 4468 lượt

Xuất xứ: Việt Nam

Hiệu: KGCRANES

Tải trọng nâng: 1 tấn

Chiều cao nâng: 6 mét

Xem chi tiết »
Palăng cầu trục dầm đôi
Xem toàn bộ »
Xe con dầm đôi KD5-H11-ML
Xe con dầm đôi KD5-H11-ML

Đã xem: 4050 lượt

Xuất xứ: Việt Nam

Hiệu: KGCRANES

Tải trọng nâng: 5tấn

Chiều cao nâng: 11 mét

Xem chi tiết »