Cầu trục dầm đơn
Xem toàn bộ »
Cầu Trục dầm đơn 16T
Cầu Trục dầm đơn 16T

Đã xem: 2973 lượt

Xuất xứ: Việt Nam

Hiệu: DINHNGUYEN

Tải trọng nâng: 16 tấn

Chiều cao nâng: 9 mét ~18 mét

Xem chi tiết »
Cầu trục dầm đôi
Xem toàn bộ »
Cầu Trục dầm đôi 30/10T
Cầu Trục dầm đôi 30/10T

Đã xem: 3848 lượt

Xuất xứ: Việt Nam

Hiệu: DINHNGUYEN

Tải trọng nâng: 30/10 tấn

Chiều cao nâng: 9 mét ~18 mét

Xem chi tiết »
Cầu trục gian máy
Xem toàn bộ »
Cầu trục gian máy dầm dôi 125/32T
Cầu trục gian máy dầm dôi 125/32T

Đã xem: 2298 lượt

Xuất xứ: Việt Nam

Hiệu: DINHNGUYEN

Tải trọng nâng: 125/32 tấn

Chiều cao nâng: 9 mét ~18 mét

Xem chi tiết »
Bán cổng trục
Xem toàn bộ »
Bán Cổng Trục Dầm đơn 20 T
Bán Cổng Trục Dầm đơn 20 T

Đã xem: 1959 lượt

Xuất xứ: Việt Nam

Hiệu: DINHNGUYEN

Tải trọng nâng: 1~20T

Xem chi tiết »
Cổng trục dầm đơn
Xem toàn bộ »
Cổng trục dầm đơn
Cổng trục dầm đơn

Đã xem: 2190 lượt

Xuất xứ: Việt Nam

Hiệu: DINHNGUYEN

Tải trọng nâng: 1~100 tấn

Chiều cao nâng: tới 50m

Xem chi tiết »