Model : TD-LS-2.2KW

Tủ điện dùng cho cầu trục tích hợp sãn đầy đủ thiết bị hỗ trợ giúp cầu trục vận hành ổn định

Biến tấn : LS

Contactor : MC-48, MC-18

Aptomat : DACO

Rơ le : schneider

Bảo vệ : PMR-44