MODEL : DHO-5T

Thiết kế : TCVN

Hoist : KG CRANES Hàn Quốc

Motor : KG CRANES

SX : DINHNGUYEN

Xuất xứ : Việt Nam