1,090,000.00

Model : Motor Pinion 2T

Hiệu : KG-Cranes

Xuất xứ : Hàn Quốc