1,180,000.00

Model : Motor Pinion 3T

Hiệu : KG-Cranes

Xuất xứ : Hàn Quốc