1,450,000.00

Model : Middle shaft KN-3T-9M

Hiệu : KGCRANE / DINHHO

Xuất xứ : Hàn Quốc