1,610,000.00

Model : Motor Pinion 5T

Thương hiệu : KG-Cranes

Xuất xứ  : Hàn Quốc