1,590,000.00

Model : Motor Pinion 7.5T

Hiệu : KG-Cranes

Xuất xứ : Hàn Quốc